S.V. Hillegom

Samenstelling Evenement commissie

De evenementencommissie

De SV Hillegom evenementencommissie heeft als doel het versterken van de onderlinge band tussen alle SV Hillegom leden. Wij proberen dit te bereiken door tijdens het seizoen met enige regelmaat de nodige activiteiten te organiseren, waarop de leden van onze club elkaar op een informele manier en in gezellige sfeer kunnen ontmoeten.

Jaarlijks terugkerende evenementen die hun sporen ruimschoots hebben verdiend zijn het darttoernooi, de SV Hillegom-voetbalquiz en diverse kaartavonden die wij in samenwerking met enkele andere leden organiseren. Voor het organiseren vragen wij de deelnemers of aanwezigen altijd om een bijdrage, zodat wij er zoveel mogelijk voor zorgen dat deze evenementen zelfvoorzienend zijn.

Natuurlijk proberen wij het in het programma zoveel mogelijk leden naar de zin te maken en daarom staan wij altijd open voor ideeën. Schroom dus niet om een van de leden van de evenementencommissie aan te spreken of een mail te sturen!

De evenementencommissie bestaat momenteel uit zes leden te weten:

Sven van Lierop (voorzitter)
Peter Dedel
Tim van Lierop
Raymond van der Meij
Arne Methorst
Erik van Rijswijk

Wij zijn te bereiken via svhillegomevenementen@gmail.com.

BELANGSTELLING OM CLUB VAN 100 lid te worden?